migratoriu despărțit în silabe; cum se desparte în silabe migratoriu

Despărțirea în silabe a cuvântului "migratoriu":

migratoriu = mi  gra  tó  riu

Definiții din Dicționarul Explicativ pentru "migratoriu":

MIGRATÓRIU, -IE adj. Migrator. [Pron. -riu. / < fr. migratoire].
migratóriu (rar) [riu pron. riu] (mi-gra-) adj. m., f. migratórie (-ri-e); pl. m. și f. migratórii
» mai multe definiții (dictionarroman.ro)

Cuvinte Vecine:

migraserăm = mi-grá-se-răm
migraserăţi = mi-grá-se-răţi
migraseşi = mi-grá-seşi
migrat = mi-grát
migrate = mi-grá-te
migratoare = mi-gra-toá-re
migrator = mi-gra-tór
migratori = mi-gra-tóri
migratorie = mi-gra-tó-ri-e
migratorii = mi-gra-tó-rii
migratoriu = mi-gra-tó-riu
migrată = mi-grá-tă
migrau = mi-gráu
migraşi = mi-gráşi
migraţi = mi-gráţi
migraţiune = mi-gra-ţi-ú-ne
migraţiunea = mi-gra-ţi-ú-nea
migraţiuni = mi-gra-ţi-úni
migraţiunii = mi-gra-ţi-ú-nii
migraţiunile = mi-gra-ţi-ú-ni-le
migraţiunilor = mi-gra-ţi-ú-ni-lor

Cuvinte care au ultima silabă "riu":

absolutoriu = ab-so-lu-tó-riu
accesoriu = ac-ce-só-riu
acerateriu = a-ce-ra-té-riu
acvariu = ac-vá-riu
acvaterariu = ac-va-te-rá-riu
alburiu = al-bu-ríu
aleatoriu = a-le-a-tó-riu
alpinariu = al-pi-ná-riu
amăriu = a-mă-ríu
ambulatoriu = am-bu-la-tó-riu
amfiteriu = am-fi-té-riu
anteriu = an-te-ríu
anticlinoriu = an-ti-cli-nó-riu
antracoteriu = an-tra-co-té-riu
aratoriu = a-ra-tó-riu
articulatoriu = ar-ti-cu-la-tó-riu
atentatoriu = a-ten-ta-tó-riu
auditoriu = a-u-di-tó-riu
auguriu = au-gú-riu
auriu = a-u-ríu
azuriu = a-zu-ríu
» vezi toate cuvintele
0.004s
Ai observatii? × Ai gasit o greseala sau vrei sa ne transmiti o observatie? Multumim pentru mesaj! Iti vom raspunde curand.
Trimite